PhDr. Dagmar Povodová

odborný garant
 
 

Mgr. Zuzana Maternyová

sociálna pracovníčka
 
 

PhDr. Dagmar Kubíčková

psychologička
 
 

Mgr. Monika Adámková

vychovávateľka
 
 

Mgr. Pavel Povoda

prevádzkar

 

 

Ing. Marián Špaček

ekonóm

 

 
 

Mgr. Zuzana Maternyová

sociálna pracovníčka