Náš tím

 

PhDr. Dagmar Povodová

odborný garant
 
 

Mgr. Mária Zbrášová

sociálna pracovníčka
 
 

Mgr. Eva Zvozilová

psychologičky
 
 

Bc. Eva Walter

vychovávateľka
 
 

Mgr. Pavel Povoda

prevádzkar
 
 

Ing. Marián Špaček

ekonóm
Mgr. Zuzana Maternyová
sociálna pracovníčka
 
 
PhDr. Dagmar Kubíčková
psychologička
 
 
Mgr. Monika Adámková
vychovávateľka
 
 
Mgr. Pavel Povoda
prevádzkar
 
 
Ing. Marián Špaček
ekonóm