Návod ako venovať 2% z Vašich daní na dobrú vec.

 

Milí priatelia,
Ak ste sa rozhodli venovať 2% z Vašich daní nášmu združeniu, máme pre Vás nasledujúci návod.


Budete potrebovať nasledujúce údaje

Názov: DOMOV – DÚHA
Sídlo: Pavlovova 5, 821 08 Bratislava
Právna forma: OZ
IČO: 30854865

 

Ak ste zamestnanec

Vyplnte "Vyhlásenie o poukázaní 2%", konkrétne sekciu:
II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI  
Tlačivo vyhlásenie o pouk á zaní 2%

V daňovom priznaní fyzických osôb - typ A treba vyplniť na 4. strane :
VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
Tlačivo daňové priznanie fyzických osôb  - typ A. 

V daňovom priznaní fyzických osôb - typ B treba vyplniť na 9. strane :
XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
Tlačivo daňové priznanie fyzických osôb - typ B 

 

Ak ste právnická osoba

V daňovom priznaní právnických osôb treba vyplniť na 7. strane :
IV. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
Tlačivo daňové priznanie právnických osôb

Prípadné otázky ohľadom vyplnenia tlačiva adresujte na PhDr. Dagmar Pov odovú - štatutárny zástupca OZ