Dobrovoľnícky program

 

Krízové stredisko DÚHA - CDR je vo veľkej miere odkázané aj na dobrovoľnícku pomoc. Bez nej by sme sa len ťažko vedeli o našich klientov plnohodnotne postarať. Nemáme pritom na mysli len finančnú pomoc, ktorá je určite veľmi cenná a nápomocná v mnohých smeroch. A sme za ňu, samozrejme, veľmi vďační. Nikdy nič však nenahradí osobný vklad a čas venovaný do vzťahu, ľudské teplo, záujem a pomoc, či podporu alebo energiu, ktorú vie človek odovzdať druhému človeku. Našťastie k nám aj táto forma pomoci od začiatku spontánne prichádza a to formou rôznych dobrovoľníckych aktivít. Preto sme sa snažili podchytiť túto pomoc a dať jej určitý rámec vytvorením Dobrovoľníckeho programu. Ak chcete pomôcť a myslíte to vážne, sú nasledovné riadky práve pre vás.

 

 

Miesto:

Krízové stredisko DÚHA - CDR, Stavbárska 6, 821 07 Bratislava

Tel.: 02/4552 3077, 0918 824 247 (len v pracovných dňoch)

 

Čas:

7 dní v týždni, 365 dní v roku

 

Cieľová skupina:

Deti umiestnené v KS DÚHA - CDR

 

 

Formy dobrovoľníckej pomoci:

 • deti v predškolskom veku – hrové aktivity smerujúce k rozvoju jemnej motoriky, myslenia a poznávania sveta okolo seba
 • deti s povinnou školskou dochádzkou – individuálna pomoc pri domácich úlohách (čítanie, písanie, matematika, slovenčina, cudzie jazyky ... )
 • staršie deti, teenageri –  motivácia k učeniu, pomoc pri vypracovávaní projektov, pomoc pri učení cudzích jazykov
 • účasť na organizovaní voľnočasových aktivít – spoločenské hry, súťaže, tvorivé aktivity, pohybové aktivity
 • výpomoc pri organizačných činnostiach – pomoc pri príprave rôznych akcií
 • manuálna pomoc – pomoc pri upratovaní a úprave zariadenia a jeho okolia

 

 

Materiálne zabezpečenie zo strany zariadenia:

 • učebné pomôcky
 • hračky, spoločenské hry
 • materiál na tvorivé aktivity (výkresy, farby a farbičky, kriedy, plastelina ....)
 • športové potreby (lopty, švihadlá, hokejky, bedminton ....)
 • čistiace potreby a záhradné náradie

 

 

Ako začať:

 

Skôr, ako sa rozhodnete prísť medzi nás, je dobré zamyslieť sa nad svojou motiváciou. Ak chcete pomôcť jednorazovo, vyberte si radšej pomoc manuálneho charakteru. Ak chcete pomáhať dlhodobo, nahliadnuť do života našich klientov, prípadne sa dozvedieť aj niečo o sebe, sú vhodné aj aktivity v priamom kontakte s deťmi. Deťom totiž nepomôže, ak sa vaše dobrovoľníctvo skončí krátko po tom, ako sa začalo. Skôr im ublíži. Stretnete sa s deťmi, ktorým spravidla niekto z dospelých ublížil, alebo nedodržal hranice a keď si dieťa vytvorí k vám vzťah a vy ho nečakane „opustíte“, príde k ďalšiemu zraneniu. Vaše dobrovoľníctvo by malo byť zodpovedné, preto dlhodobejšie. Ak budete mať v tomto jasno, nič vám nebráni vytočiť naše číslo a dohodnúť si termín prvého stretnutia.

Absolvujete úvodný rozhovor, na ktorom si prejdeme spoločne vaše očakávania a naše potreby a zosúladíme ich. Po vyplnení dotazníka podpíšeme dobrovoľnícku dohodu a môžete začať. 

 

 

Niekoľko dobrých rád:

 • nikdy nepríďte medzi deti chorí
 • vždy sa správajte tak, aby ste boli pre deti pozitívnym vzorom
 • deťom nič nesľubujte, čo nebudete schopní dodržať
 • neobdarovávajte deti svojvoľne a priamo
 • vždy sa riaďte radami a usmerneniami personálu
 • vždy oslovte personál, ak by ste nejakej situácii nerozumeli, alebo si nevedeli rady (nikdy nebudete s deťmi sami),
 • podeľte sa s nami o svoje zážitky a pocity

 

 

 

Čakáme vás a tešíme sa na vás