Bezpečný ženský dom DÚHA

 

tel. c.  02/ 5262 3271

mobil: 0915 166 663
          0918 824 247
 

 

 

Občianske združenie DOMOV - DÚHA

Pavlovova 5

821 08 Bratislava (korenšpodenčná adresa nie sídlo BŽD)

 

ambulantné poradenstvo - KS DÚHA,

Stavbárska 6, 821 07 Bratislava

Tel: 02/455 23077