Program centra

1. kontaktná adresa a telefónne číslo

 

      Občianske združenie DOMOV - DÚHA

       Pavlovova 5, 821 08 Bratislava

       Tel: 0918 824 247

       e-mail: domovduha@domovduha.sk               

 

b)    adresa miesta vykonávania opatrení

       Krízové stredisko DÚHA – centrum pre deti a rodiny

       Stavbárska 6, 821 07 Bratislava

       Tel: 02/4552 3077, 0918 824 247

       e-mail: domovduha@domovduha.sk               

 

c)    účel centra podľa § 45ods.1písm.a) až d) zákona,

 

 • § 45ods.1písm.a)-  pobytové opatrenia súdu
 • § 45ods.1písm.c)

 

d)   druh vykonávaných  opatrení, ak účelom centra je vykonávanie

 

Pobytové opatrenia:

 

 1. na základe rozhodnutia súdu
 • o nariadení neodkladného opatrenia
 • o nariadení výchovného opatrenia
 • o nariadení ústavnej starostlivosti

 

 1. na základe dohody
 • pre dieťa
 • pre dieťa s rodičom

 

 

e)    forma vykonávania opatrení podľa § 45ods.4 zákona

 

§45 ods. 4 pís. a) – pobytová forma

 

f)    opis cieľovej skupiny centra,     

 

       1. deti na základe súdneho rozhodnutia vo veku od 6 – 18 rokov   

       2. deti na  základe dohody centra, rodiča a úradu vo veku od 6 - 18 rokov

       3. deti s rodičom na základe dohody (centrum, rodič, úrad) vek od 0 – 18 rokov

 

 1. Centrum poskytuje pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, deťom s ľahkým a stredným stupňom mentálnej zaostalosti, deťom s ľahkým stupňom telesného postihnutia, deťom s ľahkými psychosomatickými a emočnými problémami (úzkosti, ľahšie depresie, neurotické prejavy...), deťom s ľahšími poruchami správania (záškoláctvo, zhoršený prospech, šikanovanie) na základe rozhodnutia súdu
 2. Centrum poskytuje pomoc rovnakej skupine detí ako v bode 1. aj na dohodu medzi rodičom, centrom a  orgánom SPO
 3. Centrum poskytuje pomoc deťom s rodičom, alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará, alebo inou blízkou osobou na základe odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately dohody. Cieľom takéhoto pobytu je nácvik rodičovských zručností a iných zručností, ktoré rodič  alebo iná fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará, nevyhnutne potrebuje na výkon svojich rodičovských povinností alebo iných povinností podľa osobitného predpisu, úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo uľahčenie vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa.

 

g)   dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v centre  

 

Všetky diagnózy, poruchy a stavy, ktoré vyžadujú starostlivosť  špecializovaného pracoviska

 • neliečené infekčné ochorenia
 • aktívne drogovo závislé dieťa, rodič, plnoletá fyzická osoba – podmienka prijatia je abstinencia
 • ťažšie fyzické postihnutie (imobilita, slepota, fyziologicky podmienená enuréza, enkopréza...)
 • ťažšie mentálne postihnutia (ťažká mentálna zaostalosť)
 • ťažšie psychické stavy, hlavne neliečené a dekompenzované psychózy, autizmus, poruchy príjmu potravy ...
 • ťažšie (napr. diagnostikované) poruchy správania (agresivita, sebapoškodzovanie, úteky, krádeže), ktoré si vyžadujú špecializované zariadenie
 • maloletí bez sprievodu
 • centrum nebude vykonávať asistované stretnutia rodič dieťa nariadené súdom

 

h) celkový počet miest v centre

 

Celková kapacita centra: 33 miest, ktoré sú rozdelené do 3 skupín a nachádzajú v dvoch častiach budovy

 

1. Samostatná skupina: 10 miest - lôžka pre deti na rozhodnutie súdu alebo dobrovoľné pobyty

2. Skupina:                       14 miest - lôžka pre deti s rodičom

3. Skupina:                         9 miest - lôžka pre deti s rodičom

 

i) opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov

 

Priestorové podmienky :      

 KS DÚHA - centrum pre deti a rodiny má na svoju prevádzku k dispozícii nasledovné priestory:

1. Samostatne usporiadaná skupina  (pavilón E) - deti umiestnené rozhodnutím súdu, deti na dobrovoľný pobyt

a) obývacie         - 5 dvojlôžkových izieb pre maloletých

              - 2 kúpeľne

                           - 2 toalety

 

b) spoločné obývacie     

                             - spoločenská miestnosť

                             - kuchyňa a jedáleň

                               

 

2. Skupina (pavilón E)  - deti s rodičom

 

a) obývacie         - 4 trojlôžkové izby (garsónky s vlastným sociálnym zariadením)

                            - 1 dvojlôžková izba (so spoločným sociálnym zariadením)

 

b) spoločné  obývacie

                            - 1 spoločenská miestnosť

                            - 1 kuchyňa s jedálňou

 

3.Skupina (pavilón F) – deti s rodičom

 

a) obývacie         - 1 štvorlôžková izay

                            - 1 trojjlôžková izba

                            - 1 dvojlôžková izba

               - 2 kúpeľne

                            - 2 toalety

 

b) spoločné  obývacie

                            - 1 spoločenská miestnosť

                            - 1 kuchyňa s jedálňou

                             

 

Centrum ďalej disponuje:

 a) spoločné odborné priestory

                     - miestnosť sociálnych pracovníkov

                      - miestnosť psychológov

                      - odborná miestnosť

 

b) administratívnymi priestormi

                              - miestnosť riaditeľa

                              - miestnosť vychovávateľov

                              - miestnosť ekonomického úseku

 

c) technickými priestormi

                              - sklady

                              - práčovňa

 

Deti umiestnené v samostatne usporiadanej skupine (skupina č.1) sú ubytované v dvojlôžkových izbách, v pípade viacerých súrodencov vieme zabezpečiť umiestnenie aj 3 súrodencov v jednej izbe. Všetky izby sú vybavné štandardným nábytkom - postele, skrine, skrinky, písacie stolíky so stoličkami, nástenný vešiak a kôš na odpadky. Staršie dievčatá sú ubytované v časti, ktorá je oddelená predelovými dverami, takže chlapci nemajú k nim voľný prístup. Chodba je zabezpečená kamerovým systémom a signalizačným zariadením. Deti majú k dispozícii samostatnú toaletu a kúpeľňu pre chlapcov a samostatnú toaletu a kúpeľňu pre dievčatá. Kúpeľne a toalety pre deti sa nezamykajú, deti používajú tieto priestory individuálne a pre zachovanie súkromia má dieťa možnosť označiť tabuľkou na dverách, že je miestnosť obsadená.

 Jedáleň, kuchyňa a herňa sú spoločné pre deti aj  deti s rodičom. Ich používanie je regulované časovým harmonogramom zvlášť pre deti a zvlášť pre deti s rodičom.  V kuchyni sú 2 elektrické sporáky, 3 veľké chladničky + 1 veľká chladnička len pre deti v tjto skupine., 2 mikrovlnné rúry, 2 varné konvice a ďalšia biela technika, ktorá je uložená v špajzi.  Riad majú deti svoj vlastný. Herňa je vybavená veľkým televízorom, počítačom, k dispozícii je playstation, caraoke,  stolný futbal a hračky pre menšie deti. Spoločenské hry a skladačky si môžu deti zapožičať od vychovávateľov.

V prípade, že dieťa alebo mladistvý potrebuje súkomie, môže sa utiahnuť do svojej izby. Pre absolútny kľud pri učení môže požiadať o otvorenie odbornej miestnosti.

Pre deti s rodičom sú k dispozícii 2 skupiny.

Skupina č.2 – k dispozícii sú 4 trojposteľové garsónky s priestrannou izbou, predsieňou so vstavanými skriňami na oblečenie. Všetky izby sú vybavné štandardným nábytkom - postele,  skrinky, písacie stolíky so stoličkami, nástenný vešiak a kôš na odpadky. Súčasťou bunky je samostatné sociálne zariadenie, v ktorom je umývadlo, sprcha a WC. Rovnako je k dispozícii aj 1 dvojlôžková izba so spoločným  sociálnym zariadením s ostatnými deťmi. Izby sú uzamykateľné. Herňu, kuchyne a jedálne používajú klienti spoločne podľa časového harmonogramu. K dispozícii je aj spoločná práčovňa. Kuchyňa je vybavená 2 elektrickými sporákmi, 3 veľkými chladničkami, mikrovlnnými rúrami, varnými konvicami a ďalšou bielou technikou, ktorú si môžu dospelí klienti zapožičať. Riad dostáva každá rodina svoj vlastný.

Skupina č. 3 – k dispozícii je 1 štvrorposteľová izba, 1 trojposteľová izba a 1 dvojposteľová izba v samostatne časti so samostatným vchodom. Izby sú vybavné štandardným nábytkom - postele, skrine, skrinky, písacie stolíky so stoličkami a kôš na odpadky. Dve spoločné kupeľne sa nachádzajú mimo izieb. V každej kúpľni je toaleta a práčka.

V kuchyni je elektrický sporák, 3 malé chladničky (pre každú izbu jedna), mikrovlnná rúra, varná konvica, koše na triedený odpad. Ďalšiu bielu techniku si môžu dospelí klienti zapožičať zo samostatnej skupiny. Riad dostáva každá rodina svoj vlastný.

V  obývačke je spoločný televízor, HI-FI veža, hračky pre všetky vekové skupiny. Spoločenské hry a skladačky si môžu deti zapožičať od výchovy.

 

V odbornej miestnosti je pre všetkých klientov k dispozícii veľká knižnica a 3 počítače, ktoré slúžia pre klientov na hľadanie práce, bývania a pre deti na prípravu projektov a školských úloh.

Deti aj dospelí klienti majú k dispozícii aj veľkú záhradu s lavičkami, detským ihriskom, altánkom a záhradným krbom.

j) počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov       

 

V centre pracuje celkove 12 pracovníkov.

Odborný tím: 

 • 1 sociálny pracovník (vzdelanie VŠ – ll.st., študijný odbor - sociálna práca)  40 hod. /týždenne
 • 1 sociálny pracovník (vzdelanie VŠ – ll.st., študijný odbor - sociálna práca) 12,5 hod./týždenne
 • 1 psychológ (vzdelanie VŠ – ll.st., študijný odbor psychológia) 40 hod./ týždenne
 • l psychológo (vzdelanie VŠ – ll.st., študijný odbor psychológia) 4 hod./týždenne

1. Samostatná skupina:

 • 4 vychovávatelia  (vzdelanie ÚSO pedagogické, VŠ – l.st., ll.st., študijný odbor pedagogika – všeobecné učiteľstvo, elementárna pedagogika, vychovávavteľstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika)
 • 1 gazdinka (ZŠ, SŠ)                                          

2. Skupina:

 • 1 sociálny pracovník (vzdelanie VŠ – ll.st., študijný odbor - sociálna práca)
 • 1 vychovávateľ  (vzdelanie ÚSO pedagogické, VŠ – l.st., ll.st., študijný odbor pedagogika – všeobecné učiteľstvo, elementárna pedagogika, vychovávavteľstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika)

3. Skupina:

 • 1 sociálny pracovník (vzdelanie VŠ – ll.st., študijný odbor - sociálna práca)
 • 1 vychovávateľ  (vzdelanie ÚSO pedagogické, VŠ – l.st., ll.st., študijný odbor pedagogika – všeobecné učiteľstvo, elementárna pedagogika, vychovávavteľstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika)

 

               Chod prevádzky zabezpečuje ďalej 1 prevádzkar (SŠ, VŠ), 1 riaditeľ (VŠ - II. st., študijný odbor psychológia), ktorý je zároveň aj odborným garantom. Ekonomika je riešená exte

 

k) opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra

 

Klient dieťa s rodičom: Pred nástupom sa klientka zúčastní pohovoru s riaditeľkou centra,  ktorá mapuje príčiny vzniknutej situácie a poskytuje klientke základné informácie o fungovaní centra. V deň nástupu sociálna pracovníčka uzatvára s matkou Zmluvu o poskytovaní ubytovania a výkon opatrení v centre. Podrobne ju oboznámi so všetkými jej článkami (predmet zmluvy, miesto výkonu opatrení, rozsah poskytovanej služby, čas poskytovania služby, práva a povinnosti zmluvných strán, dôvody odstúpenia od zmluvy ...), domovým poriadkom, internými pravidlami  a postupmi, spôsobom fungovania v centre a pravidelným programom. Informuje ju o možnostiach návštev, úschovy cenných predmetov a upratovaní spoločných priestorov. Odovzdá inventár a informuje klientku o jej zodpovednosti za prevzaté veci. Následne ju vedie k uplatňovaniu pravidiel v praxi.

 

Klient dieťa na rozhodnutie súdu: pri nástupe do centra zabezpečíme na prvom mieste naplnenie základných životných a hygienických potrieb. Prvé stretnutie absolvuje dieťa so psychologičkou - zisťovanie emocionálneho prežívania vzniknutej situácie – krízová intervencia. Následne je oboznámené s programom centra, všetkými internými pravidlami a režimom. Zoznámi sa so všetkými prítomnými zamestnancami a deťmi. Na komunite detí sa podrobnejšie rozoberajú vzťahové otázky a problémy fungovania medzi deťmi.

 

Rodič umiestneného dieťaťa: Po umiestnení dieťaťa okamžite kontaktujeme rodičov dieťaťa (prípadne iných príbuzných uvedených orgánom SPODaSK)  a informujeme ich, kde sa ich dieťa nachádza. Zároveň dohodneme termín prvého stretnutia. Na osobnom stretnutí  informujeme rodiča o programe centra.

 

l) opis odborných metód práce s dieťaťom , jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce centra  

 

Práca s dieťaťom na rozhodnutie súdu

 

Sociálna práca:

Práca s dieťaťom a jeho rodinou je zameraná hlavne na odstránenie príčin, ktoré viedli k vyňatiu dieťaťa z rodiny a jeho následnému umiestneniu v centre. Intervenujeme smerom k obnove a skvalitneniu rodinných pomerov dieťaťa, najmä prostredníctvom podpory vzťahov a väzieb nevyhnutných pre zdravé fungovanie ich rodiny. Zameriavame sa na zlepšenie rodičovských zručností a podporu rodičovských kompetencií. Konečným cieľom je navrátenie dieťaťa do jeho pôvodného rodinného prostredia. V prípade, že to nie je možné, hľadáme náhradné prostredie, ktoré by bolo bezpečné a vhodné pre jeho zdravý vývin. Ak sa nenájdu rezervy ani v širšej rodine môže centrum vytvoriť podmienky na predĺženie pobytu plnoletej fyzickej osobe (mladému dospelému), ktorá bola klientom centra ako dieťa, do ukončenia jeho prípravy na povolanie (maximálne do 25 rokov života). Vo všetkých prípadoch je našou prioritou udržiavanie existujúcich rodinných väzieb a hľadanie možností vytvárania nových väzieb, čím zároveň budujeme sociálnu sieť dieťaťa.

Asistenčné služby pre pobytových klientov – v  prípade potreby sprevádzame dieťa napr. do školy, na lekárske vyšetrenie,  voľnočasové aktivity, súdne pojednávania, policajné výsluchy.

S rodinou dieťaťa spolupracujeme poskytovaním sociálneho poradenstva v osobných rozhovoroch na zlepšení pomerov, ktoré boli dôvodom umiestnenia dieťaťa.

Aktívne spolupracujeme s inými odbornými subjektmi, ktorých spolupráca s dieťaťom alebo rodinou už prebieha (napr. ASSP), prípadne iniciujeme spoluprácu s ďalšími odbornými subjektmi (napr. CPPPaP a CŠPP).

Metódy sociálnej práce: sociálna analýza a diagnostika, sociálne poradenstvo, sociálne plánovanie, sociálna asistencia, nácvik zručností, hodnotenie

 

 

Práca výchovy:   

Centrum poskytuje deťom, ktoré sú vyňaté počas určitého obdobia  zo svojej biologickej rodiny, komplexnú starostlivosť a nahrádza funkciu rodiny. Vytvára výchovné prostredie, potrebné pre individuálny rozvoj osobnosti. Po príchode dieťaťa mu pomáhame spracovať emócie smútku a hnevu z odlúčenia. Tlmíme jeho prípadnú agresiu alebo sebadeštrukčné správanie. Deti sa postupne vyrovnávajú s odlúčením od biologickej rodiny, prípadne školského prostredia a kamarátov.  Individuálne im pomáhame spracovať negatívne pocity a v prostredí samostatne usporiadanej skupiny im napomáhame začleniť sa do nových sociálnych vzťahov. Po príchode do centra sa postupne oboznamujú s pravidlami a učia sa ich rešpektovať. Zároveň im zabezpečujeme aktívnu ochranu pred sociálno–patologickými javmi.              

Podporujeme a rozvíjame vzdelávanie detí, ak je to možné na školách, ktoré pred príchodom do nášho zariadenia navštevovali.  Aktívne spolupracujeme so školským zariadením a často komunikujeme s triednymi učiteľmi. Deťom pomáhame získavať návyky k pravidelnému učeniu a denne s nimi pracujeme na plnení školských povinností. Deťom, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby pomáhame individuálne pri napĺňaní ich potrieb, aby získali správne návyky. Pri ich výchove a vzdelávaní nadväzujeme na školské vzdelávanie a postupujeme podľa doporučení špeciálneho pedagóga. Spolupracujeme s CPPPaP a CŠPP.

Pri výchove uplatňujeme aktivity, ktoré deti vedú k prosociálnemu správaniu. Pomáhame im doplniť a osvojiť si skúsenosti z pozitívnych foriem správania, motivovať ich k rozvoju. Ideme príkladom, ako sa stať úprimnými, otvorenými a vyrovnanými. Poskytujeme im podnetné prostredie, ktorým nahrádzame nedostatky ich primárneho sociálneho prostredia. Snažíme sa o  rozvoj ich individuálnych schopností. Napomáhame im rozvíjať športové, umelecké a iné záujmové predpoklady. Deti môžu navštevovať krúžky, tréningy alebo priamo v našom zariadení rozvíjať svoj talent.

Metódy výchovy na formovanie osobnosti dieťaťa

                              1. metóda vysvetľovania, objasňovania - dieťaťu sa vštepujú etické a mravné normy a princípy, na základe ktorých si dieťa utvára vlastný hodnotový rebríček  „čo je mravné a čo nie je“. Vychovávateľ pozitívnou komunikáciou vysvetľuje a objasňuje dieťaťu vzniknuté problémové situácie v každodenných výchovných momentoch, pričom nenásilným spôsobom vštepuje dieťaťu svoje poznania a morálne úsudky. Dôležitý je najmä prístup, aký zvolí vychovávateľ k dieťaťu (direktívny, asertívny...). Pre vzájomný vzťah je dôležitá dôvera, ktorú vychovávateľ prezentuje smerom k dieťaťu a naopak. Príklad: Vychovávateľ dieťaťu trpezlivým a nenásilným spôsobom vysvetľuje a objasňuje obsah domového poriadku a fungovania centra.

                              2. metóda presviedčania - vychovávateľ cieľavedomým, emotívnym a nenásilným spôsobom presviedča dieťa o správnosti svojho výkladu k danému problému. Tu je dôležitá najmä dôvera medzi vychovávateľom a dieťaťom. Táto metóda úzko súvisí s mravnou kultiváciou dieťaťa ako človeka. Základom tejto metódy je vytváranie úprimného a nenásilného vzťahu medzi dieťaťom a vychovávateľom, kde hlbším a emotívnejším pôsobením na dieťa môžeme formovať jeho osobnosť. Príklad: Vzťah dieťaťa k hygienickým návykom. Je dôležité, aby boli deti neustále vedené k čistote a poriadku. Preto je dôležité, aby sa vychovávateľ snažil deťom vysvetliť a presvedčiť ich  o správnosti a dôležitosti hygieny, ktorá mnohokrát v rodinnom prostredí absentovala.

                              3.  metóda príkladu – metóda, na základe ktorej si dieťa  vytvára alebo preberá vlastné mravné ideály. Vychovávateľ správnym určením príkladu podporuje mravné videnie dieťaťa. Keďže v súčasnej spoločnosti máme skôr negatívnych hrdinov s amorálnym správaním je náročné pracovať so správnymi vzormi, aby ich dieťa (adolescent) vnútorne prijalo. Vychovávateľ ma dôležitú úlohu na základe selekcie príkladov špecifikovať správne modely a vzory vhodné pre deti. Príklad: V rámci športových aktivít uviesť športovca, ktorý dosiahol úspech a zároveň je morálne čistá osobnosť. Takýto vzor môže byť pre deti  istým motivačným činiteľom pri rozvíjaní športových aktivít v rámci trávenia svojho voľného času a zároveň ich môže posúvať v ich morálnom raste.

                              4. metóda cvičenia – somaticko/výchovná činnosť, kde si pri rôznych výchovných cvičeniach  dieťa precvičuje rôzne návyky a spôsobilosti. Táto metóda rozvíja vôľový potenciál dieťaťa, ako aj fyzický potenciál. U detí tak vznikajú dlhodobé návyky a spôsobilosti, ktoré sú dôležité pre rozvíjanie vnútorného vzťahu k sebe.

                              5. metóda hodnotenia - touto metódou vychovávateľ stimuluje žiaduce a tlmí nežiaduce správanie dieťaťa. Cieľom je rozvíjať osobnosť dieťaťa a jeho citové prežívanie. Vychovávateľ v rámci výchovných situácií hodnotí správanie dieťaťa v pozitívnych intenciách (povzbudzovanie, schvaľovanie) a negatívnych intenciách (súdenie, potrestanie). Príklad: Akým spôsobom odmeniť dieťa, ktoré sa vzorne snaží splniť úlohy zadané vychovávateľom. Odmenou mu môže byť pochvala pred ostatnými deťmi (motivácia) spojená s materiálnou odmenou (napr. sladkosť, hračka, kniha)

               Výchova v centre je postavená najmä na pozitívnom vzťahu, vzájomnom rešpektovaní a dôvere  medzi vychovávateľom a dieťaťom.

 

Metódy práce vychovávateľa:

 

 1. zisťovania a mapovania aktuálneho emocionálneho rozpoloženia klienta
 • rozhovor s dieťaťom, jeho rodičmi, blízkymi osobami, lekármi a inými odborníkmi, ktorí majú dieťa v starostlivosti
 • pozorovanie dieťaťa
 • analýza prejavov správania
 • analýza produktov činnosti

 

 1. Stimulácia – podpora, rozvíjanie a podnecovanie jeho schopností, komunikácie, tvorivosti – zážitkové a tvorivé aktivity

 

 1.  Korekcia – náprava narušených funkcií, špecifických porúch učenia, nežiadúcich foriem správania, nevhodnej komunikácie ...

 

 1. Reedukácia – rozvíjanie a úprava nevyvinutých, chybných, porušených funkcii

          5.    Komunitné stretnutia  

- veľká komunita 1x týždenne s vedúcou výchovy (prizvaný môže byť  ktorýkoľvek člen pracovného tímu) – riešenie podnetov zo strany deti, oboznámenie s programom, oceňovanie toho, čo sa podarilo, návody na riešenie toho, čo sa nepodarilo

 - malá komunita každý večer so službukonajúcim vychovávateľom – deti prinášajú, čo cez deň zažili, čo ich potešilo, prípadne zarmútilo alebo čo potrebujú na ďalší deň ...

 

Práca psychologická:

 1. Krízová intervencia: zvládanie aktuálnej rodinnej krízovej situácie, akceptácia zmien životných podmienok (podmienky bývania, zmena školy, prerušenie kontaktov s kamarátmi), zvládanie separácie od najbližšej rodiny, zvládanie akútnej krízy osobnosti, alebo rodiny,  podpora efektívnych zvládacích mechanizmov, vyrovnávanie sa s úzkosťou, bezmocnosťou a adaptačnými problémami, emočná stabilizácia

2. Identifikačno - diagnostická činnosť: pozorovanie, interview, psychodiagnostické testy   (diagnostika intelektových schopností,  osobnostných vlastností, emocionálnej lability, stupňa depresivity...), projektívne a hrové techniky

 

3. Intervenčná činnosť:

 • poradenské aktivity
 • aktivity s psychoterapeutickými prvkami individuálnou a skupinovou formou (s prvkami filiálnej terapie, muzikoterpie,   arteterapia, relaxačné techniky)
 • preventívne a rozvojové aktivity - nácvik komunikačných a soc. zručností, prevencia nevhodných foriem správania  (závislosti, rizikového správania,  antisociálne správanie), rozvoj rodičovských   zručností, efektívne riešenie konfliktov ...
 • podporné a svojpomocné komunitné stretnutia 
 • rodinné poradenstvo zamerané na sanáciu rodiny a obnovu funkčných rodinných väzieb

 

 

Práca s dieťaťom umiestneným s rodičom

 

Sociálna práca:

Centrum môže na odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prijať dieťa aj s jeho rodičom, alebo osobou, ktorá sa osobne o dieťa stará, alebo inou blízkou osobou dieťaťa. Účelom takéhoto pobytu je nácvik rodičovských zručností a iných zručností, ktoré rodič alebo iná fyzická osoba nevyhnutne potrebuje na výkon svojich rodičovských povinností, úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a osobou, ktorá sa o dieťa stará alebo uľahčenie vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa. Účelom pobytu nemôže byť riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo bytového problému.

Pri práci s rodičovskými a inými zručnosťami rodiča alebo blízkej osoby najprv mapujeme a analyzujeme aktuálnu úroveň rodičovských zručností a iných zručností – napr. hospodárenia s financiami, práce v domácnosti, schopnosti plánovať a dodržiavať režim... Na základe zistených rezerv potom plánujeme konkrétne postupné kroky priameho nácviku na dosiahnutie zlepšenia. Pokroky a prípadne nedostatky pravidelne monitorujeme a na základe hodnotenia s rodičom alebo blízkou osobou plánujeme ďalší postup. Počas celej spolupráce podporujeme a posilňujeme prijatie sociálnej role rodiča.

Sociálnou prácou pri úprave a zachovaní vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo inou blízkou osobou zisťujeme príčiny, ktoré viedli k narušeniu vzťahov a väzieb, intervenujeme smerom k obnove a skvalitneniu vzťahov. Podporujeme vzorce správania vedúce k zlepšeniu vzťahov, reflektujeme a navrhujeme úpravu nevhodných a nefunkčných vzorcov správania, ktoré vzťahy narúšajú. Konečným cieľom je navrátenie dieťaťa do jeho pôvodného rodinného prostredia, v ktorom je však zredukovaný výskyt sociálnej patológie, ktorá ohrozovala zdravý fyzický a psychický vývin dieťaťa.

Prítomnosťou rodiča, alebo inej blízkej osoby, sa tiež snažíme uľahčiť vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa. Prijatím dieťaťa spolu s rodičom podporujeme ich vzájomný vzťah, posilňujeme pocit bezpečia, dieťa ani blízka osoba nezažívajú negatívne dopady odlúčenia, čo prispieva k lepšej spolupráci oboch.

 

Práca výchovy:

Pri práci s dieťaťom umiestneným spolu s rodičom pedagogickí pracovníci napomáhajú rozvoju rodičovských zručností rodiča a nácviku sebaobslužných, hygienických,  školských a ďalších návykov dieťaťa potrebných pre dobré fungovanie dieťaťa a rodiny. Po príchode dieťaťa mu pomáhajú adaptovať sa  v novom prostredí, postupne sa oboznamuje s pravidlami a učí sa ich rešpektovať. Rodiča usmerňujeme pri získavaní návykov k pravidelnému učeniu a v prípade potreby denne s nimi pracujeme na plnení školských povinností. U detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby pomáhame rodičovi individuálne pri napĺňaní ich potrieb, aby získali správne návyky. Pri ich výchove a vzdelávaní usmerňujeme rodiča v nadväzovaní  na školské vzdelávanie a postupovaní podľa doporučení špeciálneho pedagóga.

Rodiča nabádame k aktivitám, ktoré deti vedú k prosociálnemu správaniu. Pomáhame im doplniť a osvojiť si skúsenosti z pozitívnych foriem správania, motivovať ich k rozvoju. Ideme príkladom, ako sa stať úprimnými, otvorenými a vyrovnanými. Poskytujeme im podnetné prostredie, ktorým majú možnosť nahradiť nedostatky ich primárneho sociálneho prostredia. Snažíme sa o  rozvoj ich individuálnych schopností. Napomáhame im rozvíjať športové, umelecké a iné záujmové predpoklady. Deti s rodičmi môžu navštevovať rôzne  aktivity, tréningy alebo priamo v našom zariadení rozvíjať svoj talent.

 

Psychologická práca:

 

 1. Krízová intervencia: zvládanie aktuálnej rodinnej krízovej situácie, akceptácia zmien životných podmienok (podmienky bývania, zmena školy, prerušenie kontaktov s kamarátmi),  zvládanie akútnej krízy osobnosti, alebo rodiny,  podpora efektívnych zvládacích mechanizmov, vyrovnávanie sa s úzkosťou, bezmocnosťou a adaptačnými problémami, emočná stabilizácia
 2. Identifikačno - diagnostická činnosť: pozorovanie, interview, psychodiagnostické testy   (diagnostika intelektových schopností,  osobnostných vlastností, emocionálnej lability, stupňa depresivity...), projektívne a hrové techniky
 3. Intervenčná činnosť:
 • poradenské aktivity pre deti a ich rodičov
 • aktivity s psychoterapeutickými prvkami individuálnou a skupinovou formou (s prvkami filiálnej terapie, muzikoterapie,   arteterapia, relaxačné techniky)
 • preventívne a rozvojové aktivity pre deti a ich rodičov - nácvik komunikačných a soc. zručností, prevencia nevhodných foriem správania  (závislosti, rizikového správania,  antisociálne správanie), rozvoj rodičovských   zručností, efektívne riešenie konfliktov ...
 • podporné rodinné stretnutia 
 • rodinné poradenstvo zamerané na sanáciu rodiny a obnovu funkčných rodinných väzieb

 

Centrum spolupracuje s mnohými odbornými inštitúciami. Najintenzívnejšia spolupráca by mala byť s pracovníkmi SPODaSK, s ktorými riešime sociálnu situáciu klientov, spoločne tvoríme plány práce s dieťaťom, konzultujeme vhodnosť návštevných pobytov detí u rodičov (preverenie podmienok v domácom prostredí) a spoločne mapujeme dosiahnuté zmeny v rodičovských zručnostiach rodičov umiestnených detí. Ďalej spolupracujeme s ASSP a neziskovými organizáciami, ktoré sa zameriavajú na terénnu prácu pri sanácii rodiny. Odbornú špeciálno-pedagogickú diagnostiku realizujeme externe pracovníkmi CPPPaP a CŠPP. Spolupracujeme so školami detí pri riešení problémov s učením, správaním a monitorovaní školskej dochádzky. Zdravotný stav detí riešime v spolupráci s ich pediatrami, odbornými lekármi (pedopsychiater, neurológ, ortopéd, imunológ ....), v prípade potreby sa obraciame na špecializovaných odborníkov (logopéd, klinický psychológ, psychoterapeut). Máme intenzívnu spoluprácu s Linkou detskej istoty pri identifikácii klientov, ktorí potrebujú pomoc, políciou – nielen pri hľadaní dieťaťa na úteku a zabezpečovaní bezpečia klientov, ale neraz aj pri výchovnom pôsobení na deti. Spolupracujeme aj s právnickou kanceláriou, ktorá pomáha riešiť zložité životné situácie našich klientov, prokuratúrou a súdmi. Dôležitá je aj naša spolupráca s Ústredím práce, soc. vecí a rodiny, MPSVR, miestnymi úradmi. Neodmysliteľnú pomoc nám poskytujú nadácie svojimi grantovými projektmi, darcovské firmy, sponzori a dobrovoľníci.

 

 

m) opis plánovania a poskytovania odbornej pomoci , ak centrum poskytuje starostlivosť tehotnej žene a tejto žene po pôrode a jej dieťaťu podľa § 46ods.8 zákona,

 

Neposkytujeme

 

n) opis plánovania a vyhodnocovania výchovnej činnosti v samostatne usporiadaných skupinách

 

- Výchovná činnosť v samostatne usporiadanej skupine sa plánuje  na 1 mesiac na vychovávateľskej porade. 

- Výchovná činnosť  vychádza z vekového zloženia  a záujmu detí.

- Výchovná činnosť zahŕňa tieto výchovné zložky: rozumová  výchova, výchova komunikácie, výtvarná a estetická výchova, hudobná výchova, telesná výchova, pracovná výchova (sebaobsluha), mravná výchovu a výchova k hodnotám, ekologická výchova.

- Výchovná činnosť sa vyhodnocuje na konci mesiaca alebo začiatkom nového mesiaca na vychovávateľskej porade. Vyhodnocuje sa záujem, zanietenie, posúdenie emócii a nálady, správanie, zručnosti a schopnosti  dieťaťa a pod.

- V rámci výchovnej činnosti sa realizujú pravidelné detské komunity, počas ktorých sa vyhodnocuje správanie detí, riešia aktuálne problémy, záujmy, návrhy detí.

 

 

p) uvedenie rozsahu hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa  vykonávajú  jednotlivé opatrenia-

 

Nevykonávame

     

q) opis tvorby a vyhodnocovania čiastkových plánov individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa

 1. Dieťa v samostatnej skupine

 

Hlavné ťažisko práce s deťmi je v individuálnych plánoch rozvoja osobnosti dieťaťa (IPROD). Obsahujú plán sociálnej, výchovnej a psychologickej práce s dieťaťom a sú vypracovávané osobitne pre každé dieťa. Obsahujú všetky metódy práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktoré sa realizujú a následne po uplynutí stanovených termínov vyhodnocujú. Zahŕňajú  krátkodobé, ale aj dlhodobé ciele.

IPROD je súčasťou osobného spisu dieťaťa.

 

 1. Plán sociálnej práce s dieťaťom

Plán sociálnej práce vypracovávame do 3 pracovných dní od prijatia dieťaťa v súčinnosti s orgánom SPODaSK. Vychádza z posúdenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa. Plán sociálnej práce s dieťaťom sa vypracuje písomne pre každé dieťa, v prípade ktorého bola určená miera ohrozenia dieťaťa, a aktualizuje sa podľa výsledku prehodnotenia plnenia úloh a výsledku prehodnotenia miery ohrozenia dieťaťa.

 

Plán sociálnej práce s dieťaťom obsahuje najmä:

a) mieru ohrozenia dieťaťa a opis určenia miery ohrozenia dieťaťa,

b) cieľ sociálnej práce s dieťaťom,

c) opatrenia na dosiahnutie cieľa sociálnej práce s dieťaťom a ciele navrhnutých opatrení,

d) konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov

e) spolupracujúce subjekty na tvorbe plánu sociálnej práce s dieťaťom vrátane fyzických osôb, ak sa na tvorbe plánu sociálnej práce s dieťaťom podieľali

 

Plán sociálnej práce je stratégiou riešenia problémovej sitácie rodiny, z ktorej bolo dieťa dočasne vyňaté. Základnou metódou práce s dieťaťom a jeho rodinou v centre je prípadová konferencia, prípadne stretnutia v rodinnom kruhu.

Plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou sa vyhodnocuje raz týždenne, podľa potreby sa prehodnocujú prípadne doplňajú nové úlohy.

 

2.Plán výchovnej práce s dieťaťom

 

Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa sa tvorí písomne na začiatku mesiaca  vždy na 1 mesiac. Vychádza z potrieb dieťaťa, zdravotného stavu dieťaťa, mentálnej úrovne, schopností a zručností dieťaťa. Vyhodnocuje sa na konci mesiaca, kedy sa zhodnotia stanovené úlohy a ciele.

V individuálnom pláne rozvoja osobnosti dieťaťa sú zahrnuté krátkodobé, ale aj dlhodobé ciele. V pláne je obsiahnutá aj spolupráca so školským zariadením, lekárom, alebo iným odborníkom mimo centra, ak si to situácia dieťaťa  vyžaduje. Zahrnutá je aj forma realizácie práce s biologickou rodinou dieťaťa a spôsob informovania zákonného zástupcu o napredovaní dieťaťa vo vzdelávaní, o jeho zdraví a komplexnom vývine. Plnenie a vyhodnocovanie plánu prebieha v spolupráci s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ciele obsiahnuté v individuálnom pláne sa ďalej rozpracovávajú na čiastkové ciele a úlohy, v ktorých sa snažíme o rozvoj pozitívnych vlastností, mravných hodnôt, motivácie k učeniu, sebaovládaniu, k aktivite pri prekonávaní problémov a snažíme sa o potlačenie negatívneho smerovania osobnosti dieťaťa. Podľa individuálnych predpokladov detí rozvíjame ich zručnosti a návyky v praktických činnostiach, v športe, záujmovej činnosti. Navštevujeme s nimi rôzne podujatia a robíme aktivity zamerané na komplexný rozvoj dieťaťa. Do výchovnej práce sú zahrnuté i rôzne možnosti oddychových aktivít - tábory, rekreačné pobyty, výlety, účasť na kultúrnych akciách, čím sa snažíme rozširovať ich svet poznatkov a zážitkov i vzťah k spoločnosti či prírode. V rámci centra organizujeme príležitostné akcie ku sviatkom (MDD, karneval, Mikuláš, Vianoce), oslavujeme meniny a narodeniny detí, čo vedie k prehĺbeniu ich sebahodnoty a sebaúcty.

 

3.Hlavné úlohy psychologickej činnosti

 • Psychologická intervencia  pri zvládaní adaptačných ťažkostí dieťaťa
 • Podpora pri akceptácii nových  životných podmienok
 • Zmapovanie a rozvoj funkčných sociálnych väzieb v primárnej rodine
 • Psychologická pomoc pri rozvoji zdravej štruktúry osobnosti
 • Posilňovanie pozitívnych sociálnych vzťahov
 • Psychodiagnostika intelektových schopností a osobnostných charakteristík
 • V individuálnych prípadoch realizácia rozvojových programov zameraných na konkrétne potreby dieťaťa, napr. rozvoj sebahodnotenia, sebavedomia , asertivity, komunikačných zručností a pod.
 • Psychologická prevencia a výchova zameraná na rozvoj zdravého životného štýlu

Psychologická starostlivosť sa realizuje individuálnou a skupinovou formou.

 

 1. Dieťa s rodičom

 

1.Plán sociálnej práce

 

Plán sociálnej práce dieťaťa umiestneného s rodičom tvorí pracovník centra v spolupráci s pracovníkom SPODaSK príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  písomne a rodičom dieťaťa do 3 dní od umiestnenia. Následne prebehne do 14 dní čiastkové vyhodnotenie a po uplnyutí 30 dní celkové vyhodnotenie plánu a ukončenie práce na stanovených úlohách. V prípade potreby bude vypracovaný plán na ďalší mesiac.

V pláne sociálnej práce zohľadňujeme mieru ohrozenia dieťaťa a zameriavame sa na aktuálne potreby a požiadavky dieťaťa a jeho rodiča alebo inej blízkej osoby. Plán a jeho plnenie zaznamenávame do Plánu práce a záznamov konzultácií a intervencií. Tento plán je podkladom pre uzatvorenie Kontraktu s rodičom alebo inou blízkou osobou, v ktorom sú špecifikované jednotlivé kroky plánu, zodpovedné osoby a termíny plnenia. Následne raz do týždňa uskutočňujeme s dieťaťom a rodičom alebo inou blízkou osobou individuálne stretnutia, v ktorých sa venujeme plneniu plánu, prípadne úprave plánu sociálnej práce podľa aktuálnych potrieb.

 

Plán sociálnej práce s dieťaťom prijatým spolu s rodičom alebo inou blízkou osobou obsahuje najmä:

 1. zhodnotenie situácie a potreby dieťaťa a rodiča alebo inej blízkej osoby,
 2. cieľ sociálnej práce s dieťaťom vrátane individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa
 3. cieľ sociálnej práce s rodičom alebo blízkou osobou, kontrakt
 4. opatrenia na dosiahnutie cieľa sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodičom alebo inou blízkou osobou a ciele navrhnutých opatrení,
 5. spolupracujúce subjekty na tvorbe plánu sociálnej práce s plnoletým vrátane člena rodiny a ďalších plnoletých fyzických osôb, ak sa na tvorbe plánu sociálnej práce s plnoletým podieľali,
 6. konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov,
 7. kritérium hodnotenia splnenia plánu alebo úlohy a termín prehodnotenia úlohy,
 8. výsledok prehodnotenia plnenia úloh.

 

 1. Plán výchovnej činnosti 

 

Plán výchovnej činnosti  s dieťaťom umiestneným spolu s rodičom vychádza z potrieb dieťaťa a rodiča, resp. objednávky SPODaSK, ktorá je zjavná z odporúčania, na základe ktorého je dieťa s rodičom do centra umiestnené. Plán práce s dieťaťom umiestneným s rodičom sa realizuje vždy cez rodiča dieťaťa, alebo osobu, ktorá sa o dieťa stará. Okrem potrieb dieťaťa zohľadňuje aj jeho zdravotný stav, mentálnu úroveň, schopnosti a zručnosti dieťaťa a akceptuje rodičovské kompetencie a zručnosti rodiča, ktoré sa snaží v maximálnej miere zachovať, aktivizovať a rozširovať. Ide predovšetkým o prijatie a stotožnenie sa s rodičovskou rolou, nácvik resp.  posilnenie rodičovských kompetencií a prijatie zodpovednosti všetkých členov za fungovanie vzťahov v rodine.  Plán práce sa týka nasledovných okruhov:

 

 • základná starostlivosť o dieťa (hygienické návyky, ich zvnútornenie a dodržiavanie, nastavenie a dodržiavanie veku primeraného denného režimu pre dieťa, pravidelné, primerané a zdravé stravovanie, udržiavanie čistoty a poriadku)
 • vytváranie primeraného a dostatočne podnetného prostredia
 • vzdelávanie a školská príprava
 • vhodné využitie voľného času
 • emocionálna väzba a emocionálne sýtenie
 • súrodenecké vzťahy a riešenie súrodeneckých konfliktov
 • používanie vhodných a účinných výchovných metód a prostriedkov
 • nácvik vhodných komunikačných zručností
 • práca na osobnostnom raste
 • hospodárenie a finančná gramotnosť
 • získanie a udržanie pracovnej pozície
 • zosúladenie rodičovských zručností s pracovným nasadením
 • pozícia druhého rodiča
 • prepojenie rodičovských  a partnerských zručností
 • rozvíjanie vzťahov a väzieb v rodine
 • pochopenie podstaty problémov, hľadanie spôsobov ich konštruktívneho riešenia
 • v prípade potreby aj ďalšie okruhy

 

3.Hlavné úlohy psychologickej činnosti

Hlavné úlohy psychologickej starostlivosti pre dieťa s rodičom:

 • Krízová intervencia pre dieťa a rodiča
 • Psychologická rehabilitácia zameraná na zlepšenie rodinných vzťahov
 • Psychologická reedukácia s cieľom rozvíjať špeciálne zručnosti, návyky, stereotypy a životné vzorce dieťaťa a aj rodičov
 • Psychologická prevencia a výchova zameraná na rozvoj harmonických sociálnych vzťahov
 • Realizácia programov zameraných na individuálne potreby

Psychologická starostlivosť sa realizuje individuálnou a skupinovou formou.

 

 

r) podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery

 

Deti majú v centre k dispozícii celú škálu veku primeraných hračiek, hier a športových potrieb. V areáli centra je pre deti k dispozícii  ihrisko - preliezky, hojdačky, altánok a šmýkačka.

V centre sú pre deti dostupné rôzne športové potreby - steper, posilňovacie činky, antistresová boxovacia hruška, žinenky, fitlopty, kolieskové korčule, bicykle, odrážadlá, sánky, hokejky, stolný tenis ...

V blízkosti centra sa nachádza Vrakunský lesík, športové ihriská a pieskoviská.

Centrum zabezpečuje pre všetky deti rôzne kultúrne a záujmové aktivity ako napr. návšteva divadla, kina, múzeí, detských centier, aquaparku, kurzy a pod. Tieto aktivity sú viazané  na sponzorské dary vstupeniek a finančné prostriedky od darcov.

Deti majú možnosť návštevy záujmových krúžkov organizovaných školou, príp. inou inštitúciou podľa vlastného výberu. Centrum organizuje pravidelne pre deti (1x týždenne) tvorivé dielne zamerané na rozvoj jemnej motoriky, pozornosti, kreativity a estetického cítenia (maľovanie, modelovanie, práca s papierom, výroba náramkov, svietnikov, pohľadníc...)

Rešpektujeme vierovyznanie detí, pri konaní rôznych nábožensky orientovaných aktivitách,  prihliadame na ich predchádzajúcu výchovu a na kultúrne a náboženské odlišnosti. Rovnako podporujeme priania detí a  rodičov o zaradení na výuku náboženstva v škole.

 

 

s) opis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám , pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre

 

Dieťa na rozhodnutie súdu: na základe informácií od orgánu SPODaSK identifikujeme pediatrickú starostlivosť dieťaťa a zabezpečujeme vstupnú prehliadku. V prípade dosažiteľnosti pôvodného zdravotníckeho zariadenia ostáva dieťa v starostlivosti svojho pediatra, v opačnom prípade oslovíme najbližšie zdravotnícke zariadenie v blízkosti centra (prehlásenie zdravotnej dokumentácie a podpis novej zmluvy). Pre dieťa, ktoré je umiestnené do centra rozhodnutím súdu nie je potrebný informovaný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu o vykonaní zdravotnej starostlivosti.

 

Dieťa na dobrovoľný pobyt – informácie od rodiča o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade dosažiteľnosti pôvodného pediatra ostáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nezmenený. V opačnom prípade,  po dohode s rodičom  a s jeho súhlasom, vyhľadáme  poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v najbližšom zdravotníckom zariadení v blízkosti centra. Je zrealizovaná vstupná prehliadka.

 

 

Dieťa s rodičom: po vstupnom pohovore má rodič k nástupu povinnosť predložiť potvrdenie svoje a svojich detí o zdravotnom stave, bezinfekčnosti a spôsobilosti bývania v kolektívnom zariadení. Lekárska starostlivosť o  dieťa ostáva plne v kompetencii rodiča.

 

V blízkosti centra sa nachádzajú tieto zdravotné zariadenia:

Poliklinika Lotyšská, Lotyšská 1, Bratislava

Zdravotné stredisko Bebravská, Bebravská 34, Bratislava

 

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10, Bratislava (ORL, chirurgická amb., detská gynekológia)

Univerzitná nemocnica Bratislava – Kramáre, Limbová 5, Bratislava (pedopsychiatrická amb.)

Zubná ambulancia Bieloruská 1, Bratislava

Zubná ambulancia YLUX Račianské mýto 1/B, Bratislava

 

 

t) opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy na povolanie detí

 

Pri riešení školskej dochádzky detí postupuje centrum individuálne. Mladšie deti (1.st.ZŠ)  umiestňujeme do škôl v blízkosti centra, vo výnimočných prípadoch doprevádzame deti do pôvodných škôl (dobré sociálne vzťahy, problém s adaptáciou na novú školu, akceptovanie individuálnych vzdelávacích potrieb...)

U detí strednej vekove kategórie (2.st. ZŠ) zvažujeme mentálnu zrelosť samostatného dochádzania do kmeňovej školy, prípadne nevhodné sociálne vzťahy (šikana, drogy, alkohol, krádeže...) a podľa toho zvažujeme výmenu školy do blízkosti centra.

Staršie deti (stredná škola) navštevujú svoju pôvodnú školu

 

V blízkosti centra sa nachádzajú tieto školské zariadenia:

- Základná škola Železničná

- Základná škola Rajčianska

- Základná škola Bieloruská

- Základná škola Žitavská

- Základná škola Biskupická

 

V prípade, ak je potrebné, aby dieťa navštevovalo špeciálnu školu, spolupracujeme so ŠZŠ na Nevädzovej ulici, čo je najbližšia špeciálna škola v blízkosti centra.

Centrum umožňuje deťom vzdelávanie na stredných školách s maturitou, stredných  odborných školách bez maturity, gymnáziách, pomaturitné kvalifikačné vzdelávanie v rámci Bratislavy.  

Centrum umožňuje „mladým dospelým“ vzdelávanie na vysokých školách a prípravu na povolanie v rámci Bratislavy alebo okolia, v prípade potreby aj inde.

 

u) opis  práv dieťaťa

 

Centrum rešpektuje všetky práva dieťaťa definované v Dohovore o právach dieťaťa.

 

Pravidlá stretávania sa dieťaťa s rodičom. Dieťa má právo stretať sa  s rodičmi a blízkou rodinou, čo je centrom výrazne podporované. Prvé návštevy sú monitorované odborným personálom, ktorý mapuje vzťahy a citové väzby s rodinnými príslušníkmi, spôsob komunikácie, interakciu medzi jednotlivými členmi. V prípade, že je rodič pod vplyvom alkoholu, iných návykových látok, infekčne chorý - stretnutie nie je umožnené.

Pri návštevných pobytoch musia byť prešetrené pomery v domácnosti rodiča. Návštevy iných rodinných príslušníkov sú umožnené po predchádzajúcom súhlase rodiča resp. doporučení orgánu SPODaSK, pri prípadnom návštevnom pobyte je tiež potrebné prešetrenie pomerov.

 

Dieťa má právo na stretávanie s kamarátmi  počas vychádzok, avšak až po uplynutí adaptačnej doby troch týždňov. Návštevy kamarátov v centre sú možné  v čase určenom na návštevy (streda 16:30 – 18:00 hod., nedeľa 14:00 – 17:30 hod.)

 

Pravidlá telefonovania. Dieťa má právo na telefonický kontakt so svojim sociálnym prostredím. Kontakt zo strany rodiča je možný denne v čase od 19:00 – 20:00 hod. na služobný mobil výchovy

Dieťa má právo na 1 telefonát týždenne zo služobného telefónu,  v opdstatnených prípadoch je možné individuálne nastavenie. Používanie vlastného telefónu je možné od 2 stupňa ZŠ  v čase odchodu dieťaťa do školy. Po návrate zo školy dieťa mobil odovzdáva výchove a môže ho použiť v čase osobného voľna – max do 20:00 hod. Po tomto čase odovzdá mobil opäť do výchovy

 

Pravidlá používania internetu. Dieťa má právo v centre používať internet – predovšetkým na prípravu na vyučovanie. Sociálne siete môže používať len na zabezpečenom PC max do 20:00 hod.

 

Pravidlá doručovania pošty. Deti už dlhodobo nemajú záujem využívať služby pošty. Ak však dostanú poštu, je im odovzdaná.

 

Dieťa má právo na samostatný kontakt s pracovníkmi SPODaSK, s verejným ochrancom práv dieťaťa a komisárom pre deti, súdom alebo prokuratúrou formou, ktorú si samé zvolí (telefón, pošta, mail)

 

Práva plnoletej fyzickej osoby:

 • právo na kvalitné poskytovanie služby v rozsahu - ubytovanie na dobu určitú,  poradenstvo sociálne, výchovné, špeciálno-pedagogické a psychologickú starostlivosť
 • právo na dôstojnosť, sebaurčenie, súkromie a bezpečie
 • právo udržiavať osobný, telefonický alebo písomný kontakt s osobou, ktorú si sám určí, právo na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s rodinou, komunitou a partnerských vzťahov
 • právo na návštevy podľa domového poriadku
 • právo na používanie PC s internetom v terapeutickej miestnosti
 • právo na utajenie svojho pobytu a zachovanie mlčanlivosti
 • právo podávať návrhy a sťažnosti

 

 

 

v) opis povinností dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby , pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, a opis povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej  osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre ,vrátane podmienok návštev v centre tak, aby návštevy nenarúšali program centra,

 

Povinnosti detí:

 • dodržiavať vnútorný poriadok pre deti  (Príloha 1)  
 • dodržiavať denný režim  (Príloha 2)
 • pravidelne navštevovať školu a pripravovať sa na vyučovanie
 • dodržiavať osobnú hygienu
 • dodržiavať poriadok vo svojej izbe, vo svojich osobných veciach, v  spoločných priestoroch
 • svedomito vykonávať pridelené činnosti
 • dodržiavať pokyny pracovníkov centra

 

Povinnosti rodiča sú podrobne uvedené v domovom poriadku (Príloha 3).  

Sú to najmä tieto povinnosti:

 • dodržiavať stanovený čas príchodu do centra, povinnosť zapisovať svoje odchody a príchody
 • niesť plnú zodpovednosť za svoje dieťa a zabezpečovať mu: veku primeraný denný režim, stravovanie, dochádzku do a zo školy, naplnenie voľného času, hygienu, dodržiavanie obedňajšieho a nočného odpočinku        
 • vykonávať dozor pre svoje dieťa, v prípade zabezpečenia dozoru inou osobou oznámiť pracovníkom, kto za  dieťa počas jej neprítomnosti preberá zodpovednosť a starostlivosť.
 • S chorým dieťaťom je rodič povinný navštíviť pediatra za účelom stanovenia diagnózy a určenie spôsobu liečby. V čase akútneho ochorenia je nutné, aby rodič s dieťaťom ostal v centre v izolácii a čerpal OČR.
 • Niesť zodpovednosť za zariadenie, ktoré mu bolo pridelené, resp. zapožičaný inventár, športové potreby, hračky a pod. V prípade poškodenia, straty, zničenia zapožičaného inventáru je klient povinný vzniknutú škodu uhradiť.
 • vykonávať svoje povinnosti v rámci služieb (podľa týždenného rozpisu).
 • šetriť elektrickú energiu, vodu a životné prostredie
 • separovať odpad do príslušných kontajnerov
 • uhradiť kauciu (zábezpeka pre prípadné straty a poškodenia inventáru)
 • aktívne riešiť svoju krízovú situáciu účasťou na stretnutiach so sociálnymi pracovníkmi, účasťou na individuálnych konzultáciách u psychológa, účasťou na skupinových stretnutiach so psychológom, zabezpečiť účasť svojho dieťaťa na skupinových stretnutiach pre deti; v prípade neúčasti v odôvodnených prípadoch je klient povinný sa vopred ospravedlniť a dohodnúť si náhradný termín.
 • Dodržiavať kontrakty, ktoré sú výsledkom odbornej práce s klientom uzavreté s odbornými pracovníkmi
 • dodržiavať čistotu a poriadok v priestoroch kuchyne a jedálne, umyť po sebe a odložiť použitý riad, správne uschovávať svoje potraviny na mieste k tomu určenom, rešpektovať zákaz skladovania potravín na izbách a konzumácie jedla na izbách (s výnimkou akútneho ochorenia), udržiavať poriadok v spoločenskej miestnosti, upratať po svojich deťoch hračky  hneď po skončení ich zábavy, udržiavať prísnu čistotu a poriadok v priestoroch WC a spŕch, sledovať svoje deti pri vykonávaní ich základných hygienických a toaletných potrieb a tiež skontrolovať ich ukončenie, každú sobotu  dopoludnia upratať svoje obytné priestory aj spoločné priestory centra a areálu, umyť okná v pridelených izbách raz za tri mesiace, prať posteľnú bielizeň podľa potreby, minimálne každé 2 týždne.
 • Pri ukončení pobytu - najneskôr v deň odchodu odovzdať izbu v pôvodnom stave

 

 

 

Podmienky návštev - rodič:

Návštevy v centre sú povolené len v priestoroch vestibulu. Každá návšteva sa musí zapísať do návštevného listu, ktorý je umiestnený vo vstupnom vestibule. Každý klient je plne zodpovedný za svoju návštevu. Doba návštev je každý deň okrem stredy v čase od 17:00 do 19:00.

Podmienky návštev - deti:

Návštevné dni detí sú streda od 16:30 do 18:00 a nedeľa od 14:00 do 17:30. Ak je to v súlade s plánom práce s dieťaťom sú  návštevné hodiny stanovené individuálne.

Pre návštevy sú vyhradené priestory vestibulu, každá návšteva sa musí zapísať do návštevného listu.

 

w) taxatívny opis výchovných prostriedkov, ktoré  je možné uložiť za nedodržanie povinností podľa písmena  v),vrátane času ich trvania a možnosti prehodnotenia výchovného prostriedku ,ak s jeho použitím dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, nesúhlasia

 

V centre sa využívajú tieto výchovné prostriedky:

 

Motivačné výchovné prostriedky:

Hlavným výchovným a zároveň motivačným  prostriedkom v našom centre je Semafór. Deti sú na základe svojho prístupu, či už v škole, k iným, k sebe a pod. zaradené do jednotlivých farieb Semafóra. Každému dieťaťu dávame šancu zažiť pocit úspechu, ktorý je pre zdravý vývoj dieťaťa dôležitý a potrebný.

Hlavným zámerom je, aby sa deti naučili vytvárať a posilňovať kladný vzťah k sebe samému,  iným a životnému prostrediu. Podnecujeme a vedieme ich k samostatnosti, zodpovednosti, a k empatii voči iným. Učíme ich zvládať stresové situácie, riešiť konflikty, vyjadrovať svoje pocity.

 

Každý deň sa u dieťaťa hodnotia tieto oblasti:

 1. Vzťah k sebe (hygiena, primerané oblečenie a pod.)
 2. Vzťah k druhým (neurážam iných, nebijem sa, vulgarizmy, vysmievanie, urážanie, neposlúchanie vychovávateľa, a pod.)
 3. Vzťah ku škole (príprava do školy - poznámky, nenosenie si pomôcok, zlá známka a pod.)
 4. Starostlivosť o izbu, udržiavanie poriadku.
 5. Pomoc iným deťom, dospelým

Podľa kvality plnenia si povinností sa dieťa pohybuje v jednotlivých farbách Semafóra

ČERVENÁ  -  Obmedzenie -- vychádzky, TV, PC, korčule, sladkostí.

ORANŽOVÁ – Umožnené – bežné vychádzky, TV, PC, korčule, sladkosti.

ZELENÁ – Umožnené - vychádzky navyše, deti od 12r. voľný pohyb v areáli centra, sladká odmena navyše, možnosť výberu služby, internet, cukráreň, pri dlhodobom zotrvaní v zelenom pásme možnosť navštíviť kino, iná zaujímavá voľno časová aktivita.

 

Sankčné výchovné prostriedky:

-  ospravedlnenie sa

-  vykonanie prospešnej činnosti voči poškodenému počas 1dňa – max. 1 týždňa

- opustenie spoločných aktivít na určitý čas - na čas zvládnutia afektu, uvedomenia si nevhodného správania, ospravedlnenia, alebo na 1 deň – max. 1. týždeň

-  obmedzenie v obľúbených činnostiach na určitý čas (1 hod. – 1 deň)

-  obmedzenie  vychádzky na určitý čas (1 hod. až 1 deň)

- náhrada materiálnej škody poškodenému dieťaťu (krádeže) – z vreckového dieťaťa a s jeho    súhlasom

 

V centre dávame možnosť dieťaťu vybrať si „dôsledok“ svojho správania z uvedených možností. Ak si nevyberie, má možnosť navrhnúť si samé výchovný dôsledok. Ak dieťa odmietne akýmkoľvek  spôsobom prevziať zodpovednosť za svoje správanie, nebude zahrnuté do najbližšieho programu (návšteva kina, aquaparku, výlet, návšteva ZOO ...)

 

 

Sankcie za nedodržiavanie domového poriadku rodiča :

 • 1. priestupok voči DP -  ÚSTNE NAPOMENUTIE
 • 2. priestupok voči DP -  PÍSOMNÉ POKARHANIE
 • 3. priestupok voči DP -  PODMIENEČNÉ VYLÚČENIE Z CENTRA
 • 4. priestupok voči DP - VYLÚČENIE Z CENTRA
 •  hrubé porušenie DP, alebo porušenie vo viacerých bodoch

                                                 -  OKAMŽITÉ VYLÚČENIE Z CENTRA

Hrubé porušenie DP = príchod do centra pod vplyvom alkoholu, drog, opustenie dieťaťa, fyzické násilie na dieťati, iných klientoch prípadne personále, porušenie zákazu narábania s otvoreným ohňom, fajčenia v priestoroch centra.

 

 

x) spôsob poskytovania vreckového podľa § 66zákona,

 

Deťom v centre sa poskytuj vreckové v stanovenej výške. Po dohode s dieťaťom je možné rozdeliť mesačné vreckové na 4 časti a vyplácať ho pravidelne každý týždeň. Vreckové vypláca  deťom vedúca výchovy a vedie záznamy o jeho čerpaní. Prevzatie vreckového potvrdzujú deti svojim podpisom. Väčšie deti disponujú svojim vreckovým samé, malé deti dostávajú len menšie obnosy a  nákupy realizujú spolu s vychovávateľkou počas spoločnej vychádzky. Deti majú možnosť šetriť si vreckové v pokladni vreckového napr. na darčeky, nákupy väčších predmetov alebo na väčšie vreckové počas prázdnin, kedy chodia na tábory a rekreácie. Vreckové sa pozastaví dieťaťu len v prípade, keď sa zistí, že ho míňa na alkohol a cigarety. V takomto prípade sa bude ukladať na vkladnú knižku, ktorú obdrží pri odchode zo zariadenia,  ak nie je dieťa plnoleté tak  v súčinnosti so zákonným zástupcom.

 

 

y) opis postupu v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva pobytové opatrenie v centre, vrátane postupu pri nedovolenom opustení centra dieťaťom, pri úraze dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, vážnych nezhodách medzi deťmi, deťmi a zamestnancami centra, plnoletými fyzickými osobami alebo medzi plnoletými fyzickými osobami a zamestnancami centra a opisu techník deeskalácie konfliktných situácií a agresívneho správania.

 

Rizikové situácie, ktoré môžu v centre nastať:

 

1. Prírodná katastrofa, požiar

               - malý požiar -  zahasiť hasiacim prístrojom

               - veľký požiar, iná ohrozujúca kríza - evakuácia klientov, priorita - záchrana osôb

               - privolanie hasičského zboru 

              - privolanie polície 

               - podľa potreby privolanie rýchlej zdravotnej pomoci 

              - ak je to možné, zábraniť rozširovaniu krízy do ďalších priestorov

              - informovanie riaditeľa

 

2.Úraz a náhle ochorenie dieťaťa

              – zistenie rozsahu zranenia, vážnosti ochorenia  

              - poskytnutie prvej pomoci

               - emočná podpora a tíšenie dieťaťa

              - v prípade potreby privolanie RZP

      - informovanie riaditeľa, ktorý v prípade potreby hospitalizácie  zabezpečí dieťaťu doprovod

     - spísanie záznamu o úraze

 

 

 

3. Sebapoškodzovanie dieťaťa

 - zabezpečenie adekvátnej odbornej pomoci – ošetrenie, prvá pomoc

 - upokojenie dieťaťa, rozpltýlenie  jeho pozornosti, odstránenie nebezpečného predmetu

 - privolanie RZP

 - informovanie riaditeľa centra

 

 

4. Požívanie omamných a psychotropných látok

- pri podozrení na požitie omamných a psychotropných látok je personál oprávnení použiť    tester na alkohol a diagnostické testy  na prítomnosť psychotropných látok

               - informovanie riaditeľky a odborného tímu o skutočnosti

               - návšteva pediatra, ktorý zabezpečí odber krvi a moču

          - prehodnotenie pravidiel a prijatie opatrení na zamedzenie opakovaného nevhodného       správania

               - individuálna práca s dieťaťom – odborný tím

- pri opakovanom užívaní a sklone k závislosti - oslovenie špecializovaného pracoviska na liečbu drogových závislostí

 

5.  Sexuálne obťažovanie medzi deťmi

               - okamžité zabránenie pokračovaniu sexuálne nevhodného správania

               - informovanie riaditeľky a odborného tímu o skutočnosti

               - prešetrenie vzniknutej situácie

- odborná pomoc obeti sexuálneho deliktu – odborní tím

               - prijatie opatrení na zabránenie ďalšiemu sexuálne nevhodnému správaniu - odborní tím

               - zaznamenanie zistenej skutočnosti (denné záznamy, výchovné plány ...)

      - bezodkladné nahlásenie orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ ide o skutočnosť, že bol   spáchaný trestný čin,  riaditeľka centra rozhodne o ďalšom postupe riešenia vzniknutej situácie

 

 

6. Útek dieťaťa, nedovolené opustenie zariadenia

             - službu konajúci personál informuje riaditeľa

             - preverenie možných miest zdržiavania sa dieťaťa (rodičia, kamaráti)        

             - nahlásenie úteku polícii

             - informovanie kurately, rodičov, Ústredia PSVR, prokurátora

             - v prípade nájdenia a prevzatia dieťaťa v nočných hodinách – zabezpečuje riaditeľka

                zariadenia, službu konajúci vychovávateľ ostáva pri deťoch

 

 

7. Vážne nezhody medzi deťmi a medzi deťmi a zamestnancami

        -    rieši službukonajúci vychovávateľ – snaha o zvládnutie a upokojenie situácie,  zabezpečenie ochrany a bezpečnosti detí a zamestnancov, ponuka pokojného prebratia situácie,    

-  následne je situácia predmetom riešenia na komunitnom stretnutí, hľadanie možností      riešenia aktuálneho konfliktua podobných konflikotov v budúcnosti

         -  pri nezhode detí so zamestnancami – zorganizuje sa spoločné stretnutie dotknutých osôb, prípadne s účasťou riaditeľky, prekonzultovanie situácie, hľadanie riešení

 

 

8. Ohrozenie bezpečia klientov, agresívne správanie (dekompenzácia psychického stavu klienta,     vniknutie násilnej osoby zvonka):

       - zhodnotenie situácie a možných rizík, snaha o zmiernenie agresívnych  prejavov, upokojenierozrušeného dieťaťa/dospelého,

       -     izolácia dieťaťa od ostatných detí, výzva dospelej agresívnej osobe, aby priestory opustila

       -     použitie panik tlačítka napojeného na pult centrálnej ochrany, čo privolá okamžitý príchod  

              policajnej zásahovej jednotky

 • v prípade potreby privolanie RZP
 • informovanie riaditeľky zariadenia

 

Postupy na zmiernenie napätia:

 • prevencia – odmietanie násilia, predchádzanie napätiu, zabránenie opakovaniu podobnej situácie v budúcnosti
 • anlýza dôvodov násilia, rozhovor, počúvanie, zrkadlenie
 • minimalizovať výskyt javov, ktoré tvoria spúšťače násilia a vzdoru, venovať pozornosť mimoriadnym situáciám, ktoré môžu byť spúšťačom agresie
 • včasné rozpoznanie a odhadnutie možného rizika vzniku násilného správania
 • včasné opustenie  ohrozujúcej situácie, odvrátenie pozornosti, zmena témy, priestoru
 • spolupráca odborného tímu pri analýze správania sa klientov
 • Individuálna práca s dieťaťom ( výchovné plány)
 • odborná pomoc – poradenstvo, psychoterapia

 

Deeskalácia konfliktov:

1. vyhodnotenie situácie

2. verbálna a neverbálna komunikácia

3. taktiky vyjednávania

 

1. Vyhodnotenie situácie    - získať čo najviac informácií

- hľadať príčiny agresívneho správania (únava, úzkosť, bolesť,     choroba, neúspech, zlyhanie, prehra, šikana)

                                                   -  získať čas

                                                  -  zachovať pokoj

 

2. Verbálna a neverbálna komunikácia – načúvať varovným signálom agresívneho správania

                                               - dodržiadať bezpečnú vzdialenosť pre dieťaťa a vychovávateľa

                                                            - rešpektovať osobný priestor dieťaťa, nezvyšovať napätie jeho   prekročením

                                                - vyhnúť sa fyzickému kontaktu, dotykom

                                                - zachovať pokojný a presvedčivý hlas

                                                - vyhnúť sa hlasnému prejavu a ostrému tónu

- používať krátke a zrozumiteľné vety pre lahké pochopenie ich   obsahu

                                               - opakovať dôležité informácie

                                               - viesť komunikáciu vždy v súlate so zásadami slušného správania

- komunikuje vždy len jedna osoba, viac ľudí môže vyvolať chaos,   prevaha môže zvyšiť napätie

 

3. Taktiky vyjednávania – viesť diskusiu

                                             -  vyhýbať sa vyhrážkam

                                             - snaha dosiahnuť pocit výhry na oboch stranách

                                             - eliminovať pocit bezmocnosti – poskytúť možnosť voľby

                                             - odvieť pozornosť na inú činnosť, poveriť úlohou

                                             - nastavenie hraníc

                                             - oboznámiť s dôsledkami nedodržania hraníc

 

Zvládanie vypätých situácii a bezprostredného ohrozenia detí, plnoletých klientov a vychovávateľa samotného  patrí k základnej výbave zručností každého vychovávateľa a je nesmierne dôležitá pre bezpečie všetkých zúčastnených. Agresia má rôzne prejavy a dôvody - zhoršený zdravotný stav, psychický stav, sociálny stav, ale aj naše správanie, nevedomosť, nepochopenie, nedostatočná empatia. Pri riešní vyhrotených situácií postupujeme od prevencie, základných deeskalačných techník až po zvládanie situácie pomocou obmedzení, ak ide o bezprostredné ohrozenie zdravia a života klientov. Bezpečnosť detí, dospelých klientov  a vychovávateľa je vždy na prvom mieste. Ak je situácia neriešiteľná bežnými postupmi, službukonajúci vychovávateľ je povinný privolať políciu a záchrannú službu. Do príchodu týchto zložiek chráni ostatné deti, dospelých klientov a sám seba. Na záver je potrebné spísať záznam o udalosti a oznámiť situáciu vedeniu centra a odbornému tímu.

 

Dôležité telefíonne čísla:

 

Rýchla zdravotnícka pomoc (RZP) 155

Polícia 158

Hasiči 150

Spoločná tiesňová linka 112

Riaditeľ zariadenia  PhDr. D Povodová 0918 824 247

Vedúci sociálny pracovník Mgr. P. Karlíková

 

Oznamovanie mimoriadných udalostí:

 

 • úmrtie dieťaťa
 • ujma na zdraví dieťaťa v dôsledku násilného konania
 • útek dieťaťa
 • porušenie práv dieťaťa
 • násilie a sexuálne násilie páchané na dieťati alebo dieťaťom
 • iná udalosť narušujúca zdravý fyzický a psychický vývin dieťaťa

 

Všetky mimoriadne udalosti je potrebné nahlásiť na:

 

 • príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • kontaktným osobám Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
 • príslušnému prokurátorovi