PhDr. Dagmar Povodová

riaditeľka zariadenia

 

PhDr. Dagmar Kubíčková

vedúca sociálneho úseku
psychologička

 

Mgr. Alica Hideghety

psychológ
 
 

Mgr. Kristína Pišojová

Mgr. Iveta Zemanová

sociálni pracovníci

 

Mgr. Miroslava Ďuricová

vedúci výchovy

 

Bc. Janka Macková

Mgr. Anna Krátka

Ing. Ľubica Dujsikova

vychovávateľky

 

Mgr. Pavel Povoda

vedúci prevádzky

 

Bc. Anna Toporová

gazdinka

 

Ing. Marián Špaček

ekonóm