PhDr. Dagmar Povodová

riaditeľka zariadenia

 

Mgr. Eva Zvozilová

Mgr. Katrin Pojezdalová

psychológovia

 

Mgr. Iveta Zemanová

Mgr. Patrícia Karlíková

sociálni pracovníci

 

Mgr. Kristína Halászová

Bc. Janka Macková

MgA. Kristina Povodová

Mgr. Marián Sarňák

Ing. Ľubica Dujsikova

vychovávatelia

 

Mgr. Pavel Povoda

vedúci prevádzky

 

Bc. Anna Toporová

gazdinka

 

Ing. Marián Špaček

ekonóm