Občianske združenie DOMOV – DÚHA bolo založené s úmyslom pomáhať predovšetkým deťom a matkám s deťmi v krízovej situácii. 
 
Funkcie v orgánoch združenia ako aj členstvo sú čestné a dobrovoľné. Za výkon funkcie nemôže byť a ani nie je poskytnutá žiadna odmena. Všetky činnosti orgánov občianskeho združenia sú vykonávané bezodplatne.
 
Občianske združenie  DOMOV – DÚHA  je nezisková organizácia, ktorá vznikla   9.3.2004 registráciou na Ministerstve vnútra SR (pod č. VVS/1– 900/90 – 23419).
 
Jeho vznik a následné zriadenie krízového strediska iniciovala Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF ako potrebu, ktorá vyplynula z práce v dištančnom poradenstve, v ambulantnom krízovom stredisku a sociálno – právnej poradni. Pracovníci linky neraz vystúpili z anonymity a priamo v teréne riešili krízovú situáciu detí a matiek s deťmi. Tak vznikla myšlienka zriadiť vlastné krízové stredisko, nakoľko kapacita už existujúcich zariadení často nestačila.