Čo je to domáce násilie?

Domáce násilie netvorí len jedna bitka, či jeden príležitostný incident. Ide o opakovanú viktimizáciu, t.j. dlhodobo trvajúce násilie a týranie. Je to  týranie a násilné jednanie, odohrávajúce sa medzi osobami blízkymi, žijúcimi spolu v spoločnom byte, alebo dome, kde jedna násilná osoba získava a udržuje nad druhou moc a kontrolu.  Ide o násilie, ktorého cieľom je pokoriť, ovládať alebo utláčať inú bytosť, a to ponižovaním a  vyvolávaním strachu - slovným, fyzickým a citovým týraním. Domáce násilie nie je závislé od veku, sociálneho postavenia, vzdelania, etnickej a náboženskej  príslušnosti, od temperamentu ako i od mentálnej výbavy agresora i obete.

 

Charakteristické znaky domáceho násilia:
 •  násilie prebieha v súkromí medzi blízkymi osobami,
 •  dokazovanie si moci je jediným cieľom/ žena neprovokuje k násiliu,
 •  má charakter cyklu, ktorý sa dlhodobo opakuje,
 •  má stupňujúci charakter,
 •  má rozmanité formy a  druhy:
 1. fyzické násilie (bitie, ubližovanie, sácanie, kopanie, fackanie, bodnutia zbraňou)
 2. psychické násilie (vyvolávanie strachu, vydieranie, ponižovanie, obviňovanie, nadávky, žiarlivosť, zastrašovanie, vyhrážanie sa ublížením na zdraví, smrťou, deťmi napr.„vezmem ti deti“)
 3. sexuálne násilie (vynútenie sexuálneho styku násilím, nepríjemné sex. praktiky, odopieranie sexu, nútenie do sex. styku s niekým iným)
 4. ekonomické násilie (finančné obmedzovanie-vydeľovanie peňazí, bránenie vo vlastnom zárobku, vymáhanie peňazí)
 5. sociálne násilie (izolácia, zákaz kontaktu s príbuznými , priateľmi, chodenie do práce)
 •  osoba páchajúca násilie sa snaží svoju obeť sociálne izolovať,
 •  násilie zostáva zväčša dlhodobo utajované,
 •  násilie zasahuje všetky vzťahy v rodine,
 •  osoba páchajúca násilie drží obeť formou psychického nátlaku „v zajatí“,
 •  násilie prináša obetiam vážne psychické a zdravotné problémy.

 

Čo robiť , ak prežívate násilie?

 •  Povedzte to niekomu, komu dôverujete. Násilník sa cíti silný práve preto, že o tom viete iba Vy.
 •  Vy nie ste na vine, pretože za násilie je zodpovedný vždy ten, kto pácha násilie.
 •  Vy a Vaše deti  máte právo na bezpečný a plnohodnotný život bez násilia!
 •  Násilie samo o sebe neprestane, práve naopak, má tendenciu sa neustále stupňovať.
 •  Ak ste zranená, dajte sa kompletne lekársky ošetriť a kontaktujte políciu.
 •  Pokiaľ sa rozhodnete odísť, nájdite si vhodné bezpečné miesto, odložte si peniaze, doklady, dôležité dokumenty(rodné listy detí, sobášny list..)kreditné karty, kľúče, lieky.
 
Pokiaľ si už sama neviete pomôcť , prelomte mlčanie a kontaktujte krízovú poradňu pre ženy, krízové stredisko, bezpečný ženský dom alebo bezplatnú Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie na 0800 212 212.