Krízovej situácii a následnému umiestneniu dieťaťa, alebo matky s deťmi do krízového strediska, sa dá neraz predísť odbornou pomocou pri vzniku konfliktnej situácie, ktorá ešte neprerástla do krízy, ako aj včasným rozvíjaním prosociálneho správania a sociálnych zručností. Klientom aj ambulantnou formou práce pomáhame pri riešení zložitých životných situácií a neraz sa podarí nebezpečenstvo zlyhania jednotlivca, alebo rodinného systému včas odvrátiť.

 

Pre koho sú ambulantné služby určené:

 

  • deti a mladiství
  • rodičia, partneri
  • rodiny

 

Aké služby ambulantným klientom poskytujeme:

 

  • sociálne poradenstvo, sociálna prevencie, sociálna asistencia

  • psychologické poradenstvo, psychologická diagnostika

  • psychoterapia - zameraná na sebapoznanie, sebadôveru, zdravý životný štýl, zodpovednosť za svoju životnú cestu, asertívne správanie, riešenie konfliktov, komunikačné zručnosti...