Kontakt

 
Občianske združenie DOMOV – DÚHA
Pavlovova 5
821 08 Bratislava

 

mobil : +421 918 824 247
e-mail: domovduha@domovduha.sk
web:     www.domovduha.sk
číslo účtu : IBAN : SK16 0200 0000 0020 5973 0154

                   BIC: SUBASKBX

 

 

 

Prevádzky:


Krízové stredisko DÚHA
Stavbárska 6
821 07 Bratislava


tel.:     +421 2 4552 3077
mobil : +421 908 777 182
e-mail: domovduha@domovduha.sk
web:    www.domovduha.sk
 

 

Bezpečný ženský dom DÚHA

(adresa utajená)

mobil: +421 915 166 663

            +421 918 824 247

e.mail: bzd@domovduha.sk

web:      www.domovduha.sk

 

štatutárny zástupca:

PhDr. Dagmar Povodová