Click on the link below to view this website in english.

en-domovduha.webnode.sk

 

Celková spoločenská situácia a narastajúci tlak existenčného zabezpečenia rodiny často spôsobuje vytláčanie a odsúvanie záujmov a potrieb detí niekam na okraj a nástrojom riešenia problémov sa neraz stáva agresivita a násilie.

Našou snahou je prispieť svojou prácou k vytvoreniu tolerantnej a ústretovej spoločnosti, v ktorej bude systém starostlivosti o opustené, týrané a zneužívané deti a ženy - matky, obete násilia, posunutý do stredu záujmu a bude sa dôsledne riešiť táto situácia.