Projekt: Bezpečný ženský dom

14.01.2015 11:34

Naše OZ sa zapojilo do projektu Bezpečný ženský dom, ktorý sa realizuje v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Občianskym združením  Brána do života. Nefinancujúcim partnerom je nórske krízové centrum Glamdal Krisesenter IKS. Spoločný partnerský projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je vybudovať a prevádzkovať Bezpečný ženský dom pre ženy ohrozené násilím.