Rozprávka môjho života

27.10.2011 10:38

Projekt, podporený Nadáciou SPP, sa pokúsil vrátiť deťom do rúk knihy a naučiť ich zmysluplne tráviť ich voľný čas. Predčítavanie cielene vybraných rozprávok a následná tvorivá aktivita (maľovanie, modelovanie, vystrihovanie...) nadväzujúca na obsah rozprávky deti zaujala, hlavne keď im rozprávky prišla čítať mladá herečka Kristínka Farkašová so svojimi priateľmi.