ŠKOLA VARENIA

16.09.2021 19:07
Na celý školský rok 2021/2022 dostali naše deti ponuku kurzu varenia, korú sme
s vďakou prijali. OZ DOTYKY SVETLA a jeho predstaviteľ pán Hölbling umožnili
deťom pravidelnú účasť v Škole varenia, kde sa naučili pripravovať jednoduché a aj
zložitejšie jedlá, ktoré si násldne spolu vychutnali. Netrvalo dlho a začali si
pripravovať večere a neskôr víkendové obedy samé aj v zariadení. Varenie deti baví
a navyše ich pripravuje do života. Spolu s plánovaním jedálneho lístka a nákupmi sa
táto aktivita stala neodmysliteľnou súčasťou prípravy na osamostatnenie pre mladých
dospelých.