AKTIVITY POČAS ROKA 2022

16.06.2023 19:13
Rok 2022 sa pre naše deti niesol v znamení bohatého programu a aktivít. Okrem tak
úspešnej Školy varenia absolvovali aj niekoľko prednášok finančnej gramotnosti,
súťaž vo varení guláša, dievčatá dostali možnosť naučiť sa vkusnému líčeniu
a správnej starostlivosti o pleť s Mary Kay, chlapci si zase užili púšťanie modelových
lietadielok. Spolu navštívili koníky a absolvovali rôzny individuálny program so svojimi
BUDDY dobrovoľníkmi. Bratislavské dobrovoľnícke centrum poskytlo dobrovoľníkov
na doučovanie detí z jednotlivých predmetov, v ktorých cítili medzery. Zároveň
viedli záujmové krúžky, ktoré sa tešili veľkej obľube. A aby boli ich aktivity vyvážené,
ešte chodili každú sobolu s OZNAĽADE korčuľovať a každý štvrtok cvičili
s oktagonistom M.Štrbákom.