Dobročinná zbierka Pomoc Krízovému stredisku DÚHA 2019

20.05.2019 08:43

V dňoch 10. – 19.5.2019  realizovala skupina študentov Southwestern Advantage  opakovane dobročinnú  zbierku pod názvom Pomoc Krízovému stredisku DÚHA 2019. Finančnú zbierku realizovali v obciach Bratislavského kraja do prenosných pokladničiek. Výnos zbierky bol 7 471,73 € a bude použitý na realizovanie aktivít pre deti KS DÚHA počas letných prázdnin 2018, na obnovu poškodeného a chýbajúceho inventára, ako aj na podporu klientiek v Bezpečnom ženskom dome DÚHA.