DOBROVOĽNÍCKE PROGRAMY

30.09.2020 07:54

Na jeseň 2021 sa v KS DÚHA rozbehli 2 dobrovoľnícke programy. Bratislavské dobrovoľnícke centrum začalo k nám posielať dobrovoľníkov na doučovanie detí vo všetkých školských predmetoch a na záujmovú činnosť (spev, výtvarná výchova, hra na klavír a gitaru). A zároveň dostalo postupne každé dieťa v rámci programu Buddy svojho veľkého priateľa, ktorý sa s ním pravidelne stretáva, trávi s ním voľný čas, realizujú spoločne rôzne programy, je tu pre neho, keď sa potrebuje podeliť o radosť a úspechy, či starosti a problémy.  Táto väzba by mala vydržať až do dospelosti dieťaťa, v ideálnom prípade až za jej hranice.