DRUHÁ VLNA PANDÉMIE

30.05.2021 07:56

Mimoriadne náročné bolo online vzdelávanie všetkých detí, čo zhltlo energiu všetkých zamestnancov, hlavne v personálnom oslabení počas ochorenia pracovníkov na COVID – 19 a často aj dlhodobého doliečovania, či pobytu v karanténe. Prežili sme nakoniec v zdraví a bez strádania. Viaceré firmy  a aj jednotlivci sa o nás po celý čas krásne starali, prejavovali záujem o naše potreby, problémy a podporovali nás materiálne a aj psychicky.  Mali sme dostatok dezinfekcie, hygienických a čistiacich prostriedkov, nemali sme núdzu ani o potraviny, či hotové obedy pre klientov a zamestnancov. Veľmi si túto všestrannú pomoc vážime, bola to naozaj veľká a presne cielená pomoc. Z celého srdca za ňu ďakujeme.