Kontinentálny let svetom

12.08.2012 09:01

Každoročný tábor s „Úsmevákmi“ sa aj tento rok uskutočnil v krásnom prostredí na Duchonke. Bol zameraný na spoznávanie našej planéty, jednotlivých kontinentov a krajín sveta. Jeho cieľom bolo prostredníctvom aktivít a činností rozvíjať u detí sociálne a komunikačné zručnosti