Návšteva Sandry L. Hollet – Partnership for Families, Chidren and Adults (USA)

02.04.2011 00:00

V marci 2010 navštívila Slovensko riaditeľka Partnership for Families, Chidren and Adults z Chattanoogy v Tennessee.
Jedno odpoludnie strávila aj v našom zariadení. Zaujímala sa o našu prácu a prednášala o boji proti násiliu na ženách a deťoch v USA.