Návšteva z Chattanoogy

14.05.2010 10:30

V dňoch 24. - 30. 4. 2010 navštívila naše zariadenie pani Regina Johnson McDevitt, M.Ed., riaditeľka krízového strediska Partnership for Familes, Childern and Adults z Chattanoogy v Tennessee. 

    Cieľom jej návštevy bolo stretnutie s odbornými pracovníkmi, výmena skúseností a podelenie sa o najnovšie trendy pomoci v krízových centrách v USA.  Okrem nášho strediska navštívila aj KC Maják nádeje a Bránu do života, kde viedla odborný seminár o práci v krízovom centre. Jej poslednou zastávkou bol DeD Bernolákovo, kde navštívila deti, ktoré boli pri jej poslednej návšteve v roku 2007 našimi klientami. Vo voľnom čase si prezrela Staré mesto, Bratislavský hrad, nové bratislavské "korzo" a prijala pozvanie aj na operné predstavenie do novej budovy SND.

Bola to veľmi príjemná a hlavne prínosná návšteva. Viac nájdete na  www.partnershipfca.com  .