Projekt Hodina deťom – letný tábor (Častá - Píla)

24.07.2009 00:00

 Tábor zameraný na tvorivé dielne bol realizáciou projektu „Chvíľu zabudnúť na starosti“, na ktorý vypísala grant Nadácia pre deti Slovenska (www.nds.sk). Našim deťom sa v rekreačnom zariadení Hydrostavu venovala liečebná pedagogička s cieľom odbúrania stresu a napätia, ktoré vyplývajú z ich aktuálnej situácie, ukázať im zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času a odhaliť v nich potenciál zručností, ktoré môžu potom ďalej rozvíjať. Tieto aktivity budú následne pokračovať behom celého školského roku.