Rok 2023

11.04.2024 14:07
Pokračovanie Školy varenia, opätovné otvorenie korčuľovacej sezóny a hokejových
tréningov, návšteva hokejových zápasov, na ktoré sa pridali aj mamičky s deťmi. Deti sa
zúčastnili súťaže vo varení guláša „Račiansky kotlík“, kde získali 3.miesto. Dievčatá
navštevovali kurz sebaobrany, ktorý bol určený pre ženy a dievčatá, no neodmietli ani
chlapcov, ktorých tento krúžok zaujal.