S Albatrosom do Budapešti

18.05.2013 18:34

 

Opakovane, už niekoľko rokov,  dostávame ponuku na celodenný železničný výlet parným vlakom s lokomotívou pre deti pri príležitosti ich sviatku MDD. Tento rok cestovali až za hranice Slovenska – do Budapešti. Počas jazdy bol pre deti pripravený pestrý program, súťaže, tombola a priamo v Budapešti mali možnosť prehliadky historického železničného múzea s prezentáciou starých lokomotív, vozením sa na záhradnej železnici, s jazdou na osobných drezinách a jazdou na stanovišti rušňovodiča parných lokomotív.