Slávnostné otvorenie Bezpečného ženského domu DÚHA

15.02.2016 16:17
Dňa 4.2.2016 sa konalo slávnostné otvorenie Bezpečného ženského domu DÚHA. Tlačovej konferencie sa okrem partnerov projektu (BSK, OZ Brána do života, OZ DOMOV – DÚHA)
 
zúčastnila aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR pani  Inga Magistat, predstavitelia Úradu vlády SR a zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja.
 
Možnosť využiť služby zariadenia majú klientky z Bratislavského samosprávneho kraja. Adresa zariadenia je utajená, pracoviskom prvého kontaktu je sociálne oddelenie Krízového strediska DÚHA na Stavbárskej ulici č.6 v Bratislave, ktoré poskytne informácie a sprostredkováva príjem klientiek.
 
Dňa 8.2.2016 sa do domu nasťahovali prvé klientky