Transformácia

14.01.2019 13:53

Celý rok 2018 sa niesol v znamení príprav transformácie krízových stredísk a detských domovov. Od 1.1.2019 sa KS DÚHA zmenilo na KS DÚHA – centrum pre deti a rodiny. Túto potrebu priniesla zmena zákona, ktorá spočíva hlavne vo väčšom dôraze na zachovanie rodinných systémov a podpore dobrovoľných pobytov  jednak dieťaťa, ako aj dieťaťa s rodičom.  Všetci dúfame, že táto zmena bude fungovať s výrazným prospechom pre dieťa samotné.