Tréning sociálnych zručností a sebaprezentácie matiek z krízových stredísk

20.05.2013 19:09

V mesiacoch apríl až október realizuje KS DÚHA projekt v spolupráci s Nadáciou Pontis a firmou Accenture -  „Tréning sociálnych zručností a sebaprezentácie matiek z krízových stredísk. Prebieha v 2 cykloch za cieľom zapojenia väčšieho počtu klientov.V každom cykle je 6 stretnutí - 2 so psychológom, 2 s odborníkom na personalistiku a 2 stretnutia na nácvik základných PC zručností. Účastníci získajú vedomosti a zručnosti, ktoré zvýšia ich šance na trhu práce - nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie, podpora sebavedomia, sebaprezentácia na pracovnom pohovore, pracovná morálka, vytvorenie životopisu a motivačného listu, zriadenie vlastnej e-mailovej schránky, orientácia v internetových ponukách atď.