VIANOCE 2021

16.12.2021 19:08
Čas Vianoc je čarovný a nám v zariadení skutočne každý rok nič nechýba. Čas
plynie rýchlo - očakávania, prípravy, pečenie, chystanie darčekov. Niečoho je ale
predsa len málo: rodičovskej a partnerskej lásky – tej pravej, ozajstnej lásky, ktorú
nikto ničím nenahradí. Niektoré deti mali možnosť stráviť najkrajšie sviatky v roku so
svojimi rodinnými príslušníkmi, niektoré ostali  v krízovom stredisku. Práve pre tieto
deti je to najťažší čas v roku.