Záverečná konferencia BŽD

25.04.2017 10:00

Dňa 6.4.2017 sa konala záverečná konferencia k projektu Bezpečný ženský dom (DGV 01004), pod názvom „Bezpečné ženské domy – poslanie a prax II.“, ktorú sme zorganizovali spolu s našimi partnermi projektu  Bratislavským smosprávnym krajom a OZ Brána do života. Konferencie sa konala v rokovacej sále BSK za účasti pozvaných hostí z MPSVR, Koordinačno – metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie, Akadémie PZ v Bratislave, katedry vyšetrovania, Centra Slniečko v Nitre a ďalších. Cieľom konferencie bolo celkové zhodnotenie projektu, jeho prínosov, zhodnotenie spolupráce partnerov, ako aj spolupráce so správcom programu a nórskym donorom.